TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

De ProRail omgeving kent risico’s zoals aanrijdings- en elektrocutiegevaar. ProRail wil geen onbevoegden op het terrein zoals bramenplukkers of mensen die hun hond uitlaten. Je komt er alleen in opdracht van ProRail.

Bekijk de film over identificatie en aan- en afmelden bij tunnels.

Bestudeer deze feiten zorgvuldig. Klik op de afbeelding(en) voor een samenvatting in beeld.

 • Je bent verplicht om je te identificeren op verzoek van bevoegde ambtenaren, zoals de politie, inspectie Leefomgeving en Transport en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van ProRail. En uiteraard ook op verzoek van de Regionale Veiligheidsadviseur (RVA) of Leider Werkplek Beveiliging (LWB).
 • Op verzoek toon je je geldige Bewijs van Toegang (BvT) / Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) en je identiteitsbewijs.
  Opmerking: De toezichthouder en de wetgever erkennen het DVP niet als geldig legitimatiebewijs. De wet schrijft voor dat iedereen zich moet kunnen legitimeren, dus in dat kader moet elke Nederlander dat bij zich hebben, dus ook in deze situatie kan er naar gevraagd te worden.
 • Het BvT / DVP is een pas waaruit blijkt dat je weet hoe je je moet gedragen op ProRail terrein.
 • Op jouw geel fluorescerende veiligheidskleding moet de bedrijfsnaam- of het logo van je werkgever zichtbaar zijn.
 • Voorwaarde voor het verkrijgen van een BvT en/of DVP is een verklaring dat de toets Toegang tot het Spoor met goed gevolg is afgelegd. Voor een DVP is bovendien een geldig Bewijs van Deelname aan de Veiligheidstraining vereist.
  Toelichting: Het papieren BvT blijft nog bestaan voor personen die op ProRailterrein aanwezig moeten zijn, buiten de zones A, B of op bouwplaatsen.
 • Bij het betreden van een tunnel geldt een toegangscontrole. Meld je aan bij het OBI. Daarbij noem je je eigen naam, je bedrijfsnaam, geef je aan waar je je bevindt (gebouw/ locatie) en met hoeveel mensen je de tunnel in wilt.
 • Uiteraard meld je je ook weer af zodra je de tunnel verlaat.
 • Als er iemand in een tunnel loopt zonder geel vest, zal de machinist onmiddellijk melding maken bij de Treindienstleider.

Vraag 1 van 5

Er zijn drie manieren waarop je jezelf kenbaar maakt op ProRail terrein. Bekijk de foto. Is dit een juiste manier?