TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Check je veiligheid

Jouw aanwezigheid op ProRail terrein vraagt om alertheid.

Specifieke risico’s waar je mee in aanraking kunt komen zijn: aanrijdgevaar, elektrocutie- gevaar, struikelen en vallen.

Let erop dat je op ieder moment bij calamiteiten een veilige vluchtroute hebt.
In deze film zie je hoe je de risico’s kunt minimaliseren.

Bestudeer deze feiten zorgvuldig. Klik op de afbeelding(en) voor een samenvatting in beeld.

 • Veiligheid begint bij jouw eigen gedrag. Je bent verantwoordelijk voor jouw veiligheid, en de veiligheid van personen die onder jouw leiding aanwezig zijn. Blijf buiten de gevarenzone.
 • Betreden van de gevarenzone mag alleen met toestemming van degene die de leiding heeft over jouw veiligheid en met aanvullende veiligheidsmaatregelen.
 • De grootte van de gevarenzone is afhankelijk van de ter plaatse geldende baanvaksnelheid. De aanzuigende werking / drukgolf is variabel.
 • Houd vluchtwegen en uitzichtlijnen altijd vrij van materialen, voertuigen en obstakels.
 • Aanrijdgevaar, struikelen en vallen:
  Loop niet over kabelkokers, losse tegels, en meld kuilen en gaten in het looppad bij het OBI.
 • Elektrocutierisico:
  Blijf van losse kabels af; er kan spanning op staan.
 • Vluchtwegen:
  Meld het als een vluchtroute belemmerd is.
 • Oversteken:
  Steek alleen over op een beveiligde overweg of overpad.
  Als een WIDO knippert blijf dan wachten, want er kan een trein komen.
  Als een WIDO continu brandt, kun je veilig oversteken.
  Als een WIDO gedoofd is, meld je dit bij het OBI. Dit is een afwijkende situatie
 • Verboden op ProRail terrein:
  het bezitten en/of gebruiken van alcoholische dranken, inclusief alcoholarme/alcoholvrije dranken.
  het bezitten en/of gebruiken van soft/harddrugs.
  het bezitten en/of gebruiken van reactiebeïnvloedende geneesmiddelen.
  het plaatsen van voertuigen/middelen voor overnachting.

Vraag 1 van 6

Deze WIDO brandt continu. Wat doe je?