TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została sporządzona przy zachowaniu możliwie największej staranności. Mimo to jej treść może być niepełna i/lub nieprawidłowa. Stichting railAlert (Fundacja railAlert) nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku wszelkich niedokładności lub pominięć, albo niezgodności z prawem w treści zawartej na niniejszej stronie internetowej.

Wszelkie prawa do treści strony internetowej oraz nazw domen www.toegangtothetspoor.nl i www.toegangtothetspoor.com należą do Stichting railAlert.