TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home
Poprzedni
temat

Dostęp

W ProRail przykładamy najwyższą wagę do bezpieczeństwa wzdłuż torów. Od wszystkich osób przebywających na terenach ProRail oczekuje się przestrzegania naszego Regulaminu. Zasady te zostały spisane w celu zapewnienia bezpiecznego zachowania, świadomości na temat ochrony środowiska, porządku i zachowania czystości.

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Zapoznaj się uważnie z niniejszymi faktami. Kliknij zdjęcie/a w celu uzyskania podsumowania na zdjęciu.

  • Wszystkie osoby przebywające na terenach ProRail muszą przestrzegać Regulaminu ProRail.
  • Regulamin koncentruje się na bezpiecznym zachowaniu, świadomości na temat ochrony środowiska oraz utrzymywaniu obszaru w czystości i porządku.
  • Jeśli ktoś zachowuje się w niebezpieczny lub nieprofesjonalny sposób, należy o tym poinformować!
  • Szanuj również prawo innych osób do informowania na temat Twojego zachowania.
  • W przypadku sytuacji awaryjnej, w której wymagany jest udział publicznych służb ratunkowych (policja, pogotowie, straż pożarna): zadzwoń pod nr 112.
  • W przypadku sytuacji niebezpiecznych, zdarzeń, wypadków oraz innych nieprawidłowości, w których nie jest wymagany udział służb ratunkowych: zadzwoń pod nr infraoperacyjnego centrum zarządzania (IOM) na dany region.

Pytanie 1 z 5

Widzisz osobę idącą wzdłuż torów.
Co należy zrobić?