TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Przebywanie na terenach ProRail pociąga za sobą określone ryzyko, takie jak potrącenie lub śmiertelne porażenie prądem elektrycznym. ProRail nie chce, aby nieupoważnione osoby przebywały na jej terenach. To nie jest miejsce, aby zrywać jagody lub wyprowadzać psa na spacer! Można przebywać tutaj wyłącznie zgodnie z instrukcjami ProRail.

Obejrzyj film wideo na temat identyfikacji i zgłaszania wejścia do tuneli.

Zapoznaj się uważnie z niniejszymi faktami. Kliknij zdjęcie/a w celu uzyskania podsumowania na zdjęciu.

 • Jesteś zobowiązany/a do identyfikowania się, jeśli zostaniesz o to poproszony/a przez upoważnione władze, takie jak policja, Inspektorat ds. środowiska człowieka oraz transportu, a także zespół ProRail zajmujący się specjalnymi dochodzeniami kryminalnymi. Należy również podać własną tożsamość regionalnemu doradcy ds. bezpieczeństwa lub kierownikowi ds. bezpieczeństwa miejsca pracy, jeśli o to poproszą.
 • Na żądanie należy przedstawić ważną przepustkę (BvT) / cyfrowy paszport bezpieczeństwa (DVP) oraz identyfikator.
  Uwaga! Organy nadzoru oraz legislacyjne nie uznają DVP za ważny dowód tożsamości. Zgodnie z prawem każda osoba musi przedstawić dowód tożsamości. Oznacza to, że każda osoba przebywająca na terenie Holandii musi nosić ze sobą dowód tożsamości i może zostać poproszona o przedstawienie takiego dowodu w podobnej sytuacji.
 • Przepustka potwierdza, że wiesz jak zachowywać się na terenach ProRail.
 • Nazwa lub logo pracodawcy musi być wyraźnie widoczne na żółtej, odblaskowej odzieży ochronnej.
 • W celu uzyskania AP i/lub DSP niezbędne jest oświadczenie potwierdzające pomyślne ukończenie testu Access to the Tracks. Aby uzyskać DSP należy również przedstawić certyfikat uczestnictwa w kursie szkoleniowym z zakresu bezpieczeństwa.
  Wyjaśnienie: Wersja papierowa BvT będzie wydawana dla osób indywidualnych, które muszą przebywać na terenach ProRail, poza strefami A lub B lub na miejscu budowy.
 • W przypadku chęci wejścia do tunelu musi zostać sprawdzone upoważnienie zezwalające na wejście. Należy zgłosić się do OBI z powiadomieniem zawierającym nazwisko, nazwę firmy – pracodawcy, miejsce przebywania (budynek/zakład) oraz liczbę osób wchodzących do tunelu.
 • Oczywiście należy również powiadomić OBI niezwłocznie po opuszczeniu tunelu.
 • Jeśli maszynista zauważy w tunelu osobę bez żółtej kamizelki, zgłosi ten fakt niezwłocznie dyżurnemu ruchu.

Pytanie 1 z 5

Istnieją trzy sposoby identyfikowania się przed innymi osobami w ProRail. Spójrz na zdjęcie. Czy to jest prawidłowy sposób?