TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

ProRail ustala wymagania dotyczące odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej.
Służy to dobremu celowi!

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć, które przepisy mają zastosowanie i dlaczego są one ważne.

Zapoznaj się uważnie z niniejszymi faktami. Kliknij zdjęcie/a w celu uzyskania podsumowania na zdjęciu.

  • Osoby znajdujące się na terenach ProRail noszą żółtą, odblaskową odzież ochronną z odblaskowymi paskami (NEN-EN-ISO 20471). Pasy odblaskowe w kształcie krzyża są niedozwolone.
  • Konieczność noszenia innych środków ochrony indywidualnej (ŚOI), takich jak obuwie ochronne, kask, gogle lub rękawice ochronne zależy od ryzyka związanego z pracą.
  • Pracodawca jest zobowiązany do określenia, które ŚOI należy stosować, a także do wydania ich pracownikowi.
  • Kaski muszą być białe lub żółte.

Pytanie 1 z 3

Czy ta osoba spełnia przepisy ProRail dotyczące środków ochrony indywidualnej?