TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Sprawdź własne bezpieczeństwo

Obecność na terenach ProRail wymaga zachowania czujności.

Konkretne ryzyka, na które można napotkać obejmują: potrącenie lub śmiertelne porażenie prądem elektrycznym, przewrócenie i potknięcie się.

Należy upewnić się, że drogi ewakuacyjne są dostępne w każdej chwili.
Ten film wideo pokaże, w jaki sposób ograniczyć ryzyko do minimum.

Zapoznaj się uważnie z niniejszymi faktami. Kliknij zdjęcie/a w celu uzyskania podsumowania na zdjęciu.

 • Bezpieczeństwo zaczyna się od Twojego zachowania. Jesteś odpowiedzialny/a za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się pod Twoim nadzorem. Nie wchodź do strefy zagrożenia.
 • Do strefy zagrożenia można wejść wyłącznie za zgodą osoby dowodzącej bezpieczeństwem, a także pod warunkiem korzystania z dodatkowych środków ochronnych.
 • Obwód strefy zagrożenia zależy od maksymalnej prędkości odnoszącej się do tej części torów. Ciśnienie ssania oraz fala ciśnienia stanowią zmienne.
 • Należy utrzymywać drogi ewakuacyjne oraz linie widoczności wolne od materiałów, pojazdów oraz przeszkód przez cały czas.
 • Niebezpieczeństwo kolizji, potknięcia i przewrócenia się:
  nie chodzić wzdłuż kanałów kablowych lub luźnych płytek i zgłaszać nierówności w nawierzchni drogi do OBI.
 • Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym:
  nigdy nie dotykać luźnych przewodów; mogą znajdować się pod napięciem.
 • Drogi ewakuacyjne: zgłaszać zablokowane drogi ewakuacyjne.
 • Przechodzenie w poprzek toru:
  przechodzić przez tory wyłącznie na przejazdach kolejowych (dotyczy samochodów, rowerów lub pieszych). W przypadku zauważenia migającego automatycznego urządzenia ostrzegawczego (WIDO) należy poczekać. Może nadjechać pociąg. Stale świecące WIDO oznacza, że można bezpiecznie przejść. Należy zgłaszać wszystkie WIDO, które nie działają do OBI. Jest to niecodzienna sytuacja.
 • Na terenach ProRail zakazane jest:
  posiadanie i/lub spożywanie napojów alkoholowych, włączając drinki o niskiej zawartości alkoholu i/lub bezalkoholowe;
  posiadanie i/lub spożywanie miękkich i/lub twardych narkotyków;
  posiadanie i/lub spożywanie lekarstw spowalniających czas reakcji;
  pozostawianie na noc zaparkowanych pojazdów i/lub środków transportu.

Pytanie 1 z 6

To WIDO świeci bez przerwy. Co należy zrobić?