TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Podczas poruszania się wzdłuż torów nie należy rozpraszać się niczym, co powoduje zakłócenia lub jest niebezpieczne.

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, co powoduje zakłócenia wzdłuż torów i może nawet zmniejszać bezpieczeństwo.

Zapoznaj się uważnie z niniejszymi faktami. Kliknij zdjęcie/a w celu uzyskania podsumowania na zdjęciu.

  • Głośno grające radio jest ryzykiem dla bezpieczeństwa: może utrudniać usłyszenie sygnałów ostrzegawczych.
  • Porozmawiaj z robotnikiem, jeśli jego radio gra zbyt głośno.
  • Miejsce pracy powinno być pozostawione w czystości i porządku.
  • Porozmawiaj z jednym z robotników, jeśli nie pozostawili oni miejsca pracy w czystości i porządku.
  • Kałuża oleju, olej wyciekający z maszyny lub gaz ulatniający się z wózka szynowego mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. Należy przemieszczać się prostopadle do kierunku wiatru i zadzwonić pod nr alarmowy 112.

Pytanie 1 z 5

Co należy zrobić w takiej sytuacji?