TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Poznaj swoją odpowiedzialność

Idąc wzdłuż torów, należy mieć świadomość stref zagrożenia.

W jaki sposób można się upewnić, że przebywa się z dala od strefy zagrożenia? Na jakiej podstawie maszynista będzie wiedział, że go widziałeś i idziesz w bezpieczny sposób? W jaki sposób można go ostrzec o potencjalnym zagrożeniu?

Nie wszystko jest uwzględnione w zasadach i przepisach. Należy przejąć odpowiedzialność.

Zapoznaj się uważnie z niniejszymi faktami. Kliknij zdjęcie/a w celu uzyskania podsumowania na zdjęciu.

  • Jeśli musisz do kogoś zadzwonić, przejdź w bezpieczne miejsce z dala od strefy zagrożenia i pozostań tam, aż do zakończenia rozmowy.
  • Jeśli widzisz kogoś rozmawiającego przez telefon i zmierzającego w kierunku strefy zagrożenia, ostrzeż go!
  • Pojazdy mogą być parkowane i przemieszczane wyłącznie za zgodą ProRail.
  • Należy unieść rękę, gdy nadjeżdża pociąg, aby powiadomić maszynistę, że się go widziało.
  • Jeśli pociąg jest w niebezpieczeństwie, należy ostrzec maszynistę, wykonując okrężne ruchy ręką.

Pytanie 1 z 3

Jaki jest prawidłowy sygnał, aby ostrzec maszynistę?
Kliknij prawidłowe zdjęcie: