TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Bezpieczna infrastruktura

Następny
temat

Wiele opóźnień w rozkładzie jazdy jest spowodowanych przez niebezpieczne zachowanie, takie jak zakłócenia, wandalizm, przeszkody na torach lub uszkodzone przewody nadziemne.

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, co możesz zrobić, aby zapobiec lub zgłosić zakłócenia.

Zapoznaj się uważnie z niniejszymi faktami. Kliknij zdjęcie/a w celu uzyskania podsumowania na zdjęciu.

  • Nie należy składować piasku ani gruzu w pobliżu torów i zwrotnic, ani zostawiać żadnych przedmiotów przy torach.
  • W przypadku zerwania przewodu nadziemnego: nie należy niczego dotykać! Przewody mogą znajdować się pod napięciem.
  • Zerwanie przewodów nadziemnych należy zgłosić do OBI.

Pytanie 1 z 5

Widzisz kosz na śmieci na torach.
Co należy zrobić w takiej sytuacji?