TTHS en VWOS vervallen

e-learning programma ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ beschikbaar

Per 1 april 2016 zijn de programma’s Toegang Tot Het Spoor (TTHS) en Veilig Werken Op Het Spoor (VWOS) niet meer beschikbaar.

Het nieuwe programma Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) gaat niet alleen over de huisregels van ProRail, maar ook over de veiligheidsregels. Klik op www.vtos.nl en volg het programma ter voorbereiding op de toets VTOS van stichting railAlert.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met railAlert.
Telefoon 030 – 287 44 81
E-mail info@railalert.nl

home

Güvenli bir altyapı

sonraki
konu

Tren programlarındaki gecikmelerin birçoğu aksamalar, vandallık, raylardaki engeller ve havai tellerin kopmasından kaynaklanır.

Aksamaları önlemek veya raporlamak için yapılabilecekleri görmek için videoyu izleyin.

Bu durumları dikkatlice inceleyin. Resimlerin özeti için resme/resimlere tıklayın.

  • Ray ve makasların yakınına kum veya moloz dökmeyin ve raylara hiçbir cisim bırakmayın.
  • Havai tellerin kopması durumunda: hiçbir şeye dokunmayın! Tellerde elektrik olabilir.
  • Havai tel kopukluklarını OBI'ye bildirin.

Soru 1 / 5

Raylarda bir çöp kutusu görüyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız?